Sivil Toplum Kuruluşları

Uluslararası Eğitim Bilimleri Forumu

Uluslararası Eğitim Bilimleri Forumu, T.C Milli Eğitim Bakan Yrd. Mustafa Safran, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Milli Eğitim Bakan Müsteşarı Mehmet Burhan, Bakan Danışmanları, EYUDER Başkanı Dr. Adem Çilek, Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, İl Milli Eğitim Müdürü, Daire Müdürleri, akademisyenler, öğretim görevlileri, öğretmenler ve birçok farklı camiadan misafirlerin katılımı ile yoğun ilgi gördü. Eğitim Yöneticileri Uzmanları Derneği ve Teknik Öğretmenler Derneği iş birliği ile Kıbrıs İlim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen forum, KKTC Milli eğitim Bakanlığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği desteği ile oturumun ilk günü, Oturum 1 – Oturum 6 şeklinde gerçekleştirildi. Kıbrıs İlim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Eğitim Bilimleri Forumu’nda Bilim Kurulu üyelerinden KİÜ adına katılan birçok öğretim üyesi bulunmaktadır. KİÜ Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma ÖZMEN, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tokay GEDİKOĞLU, KİÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer GÖKÇAKAN ve KİÜ Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba YAVAŞ gibi isimler yer almaktadır.

ARSLAN: ‘’Eğiticilerin Eğitimini Ön Planda Bulundurduk’’

Açılış konuşmasını gerçekleştiren KKTC Merkez Kaymakamı ve TÖDER Başkanı Ahmet ARSLAN, Kıbrıs İlim Üniversitesi ve EYUDER’in tanıtımını görünce TÖDER olarak içlerinde bir eksiklik hissettiklerini ve en kısa zamanda kendilerinin de Teknik Öğretmenler Derneği’nin tanıtımını yapmak istediklerini belirtti. Eğitime gönül verenler ile yola çıktıklarını ve temel hedef olarak Teknik Öğretmenler Derneği isminden de anlaşılacağı üzere; ülkemizde 12 tane meslek okulunun, meslek öğretmeninin buluşma noktası olarak kurulmuş bir dernek olduğuna değindi. Hedef olarak eğiticilerin eğitimini ön planda bulundurduklarını, öğretmenlerin gelişen teknolojiye karşı yenilmemeleri ve sürekli kendilerini yenilemeleri için ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Birimine yol çizip, onlardan önde olmak adına hep mücadele ettiklerini belirtti. Edindikleri tüm bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birime aktararak bir vizyon olmaya çalıştıklarını ve bu çalışmalarını Uluslararası Avrasya Eğitimciler Federasyonu desteği ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Kongre Eş Başkanı Dr. Adem Çilek ile ne şekilde tanıştıklarını ve birlikte aynı çalışmaları sürdürdükleri için aralarında gönül bağı oluştuğunu vurguladı.

ARSLAN; ‘’Çalışma yaşamına ne kadar katkı sağlarsak, eğitime ne kadar fayda sağlarsak ve ne kadar vizyon açarsak o kadar gelişebiliriz.’’ Eğitimin bir ülkenin yegane kalkınma süreci olduğuna ve iyi yapıldığı sürece de kötü yapıldığı sürece de uzun vadede faydalarını ve zararlarını görebileceğimize değinerek sözlerine son verdi.

ARSLANBAŞ: ‘’Eğitim Modeli Fikri Ürüne Dönüştüren Bir Yapıdır’’

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, KİÜ ev sahipliğinde, EYUDER ve TÖDER iş birliği ile gerçekleşen Uluslararası Eğitim Bilimleri Forumu’nda konuşmasına başlarken ‘’Bir eğitim adası yapmak için canla başla çalıştığımız KKTC’nin en güzel şehirlerinden birinde, en genç üniversitelerinden birinin temsilcisi olarak burada sizleri ağırlayıp, adamızı da bu vizyona hizmet etmesi açısından değerli katkılarınızı sunacağınızdan hiç şüphem yok. Genç bir eğitimci olarak şunu söyleyebilirim ki; biz bütün konseptimizi, Türkiye’nin yakın zamanda 2023 vizyon belgesi ile desteklediği yeni nesil eğitim, yeni nesil öğrenci, yeni nesil öğretmen konsepti ile şekillendiren bir üniversiteyiz. Geleceği şekillendirecek olan insanı onu sahip olduğu bilgi, yetenek ve donanımla var olacağını, toplumların da bu yönde insan kaynağı yaratmak için eğitimi, eğitim kurumlarını ve eğitimcileri şekillendirmesi gerektiğini düşünüyorum.’’ Yaklaşık 20 yıldır eğitim sektöründe olduğunu, dünyada birçok, Türkiye’de de bakanlıklarımıza kuruluşundan beri uluslararası öğrenci temininde danışmanlık yaptığını, dünyaca bu anlamdaki örgütlerde de yönetim kurulu üyeliği olduğunu belirterek, bu katma değeri bir örnek ile vurguladı.

Arslanbaş: ‘’4,5 milyon dolarlık eğitim geliri ile Yeni Zelanda’nın şuan 5 milyon nüfusu bulunmaktadır. İstanbul’un ihracat geliri bir şehir olarak nüfusla baktığımız zaman 6 miyar dolardır. Yeni Zelanda da bir eğitim adası olmasına rağmen; eğitim, tarım, hayvancılık ve turizmden sonra bir devlet geliri olarak devlet politikası kapsamında desteklenmektedir.’’ OICD’nin iki soruya cevap aramakta olduğuna; birincisi öğrencilerin geleceklerini şekillendirmeleri için hangi bilgi, beceri, tutum ve değerlere ihtiyacın olduğunu belirtti.

2000 yılının başında Güney Afrika’dan Amerika’ya üniversite eğitimini tamamlamak için bir uluslararası öğrencinin geldiğini ve eğitim modelinin fikri ürüne dönüştüren bir yapı olduğunu vurgulayarak; bu öğrencinin de Amerikan ekonomisine katkı sağlamak üzere üç önemli faktörün geleceği şekillendireceğini ifade etti. Bunların yenilebilir enerji, uzay ve internet olduğuna dikkat çekti. Bir devlet, bir uluslararası öğrencinin bu bakış açısına araçları ayağına sererek, destek olarak katkı sağladığını ve bu öğrenci şuan Amerikan ekonomisine tam 60 milyar dolarlık katkı sağladığını ve bu uluslararası öğrencinin adının Elon Musk olduğunu belirtti. Bu kişinin Tesla’nın, SpaceX’in ve PayPal’ın kurucusu olduğuna değindi. Dünya güçleri ve dünya devleri ile yarışmak için aynı yöntemleri, alışılagelmiş methodları deneyerek bir yere ulaşılamayacağının en güzel kanıtının dijital çağın çocukları Z Kuşağı olduğunu vurguladı. ‘’İyi bir eğitim toplumların geleceklerine yapacakları en iyi yatırımdır.’’ diyerek sözlerine son verdi.

DR. ÇİLEK: ‘’Kıbrıs’ta Yaşanan Eğitim Sorunların Başında Kültürel Sorunlar Gelmektedir.’’

TC. Milli Eğitim Bakan Danışmanı Dr. Adem ÇİLEK, Uluslararası Eğitim Forum’u eğitimde yeni yaklaşımları benimseyen bizler için bir klavuz niteliğinde olacaktır. Yakın zamana kadar eğitimi teorik olarak ele aldığında, seçim dönemlerinde siyasetçilerin anahatları ile kullandığı eğitimi yapboz tahtası olmaktan çıkaracağız ile ilgili bir temenninin olduğundan bahsederek, bu durumun verimliliği açısından doğası haline gelmesine sebep olduğuna değindi. ‘’Eğitim ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, ülkenin sosyolojik, kültürel yapısının devamlılığını sağlamak için iş gücü piyasası için ve doğru bir altyapı yaratmak için orta ve uzun vadeli hedeflerle kalıcı, değişmez kalıplar etrafında şekillenmelidir.’’ Kuşak farkına ve anlayış farkının var olduğuna ve kuşakların kendi aralarında farklı değer yargıları olduğuna değindi. Kıbrıs’ta yaşanan eğitim sorunların başında kültürel sorunların geldiğini ve ilk değişmemiz gereken şeyin eğitimin devlet politikası olması konusunda bir kararlılık ve tespit yaptıklarını, bu konu ile ilgili de stratejik bir çalışma başlattıklarını vurguladı.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet BURHAN, EYUDER’in ulusal ve uluslararası çalışmalar yaptığını ve sorunları dile getiren değil, çözüm önerileri sunan bir dernek olduğunu ve tüm zorluklara, farklı bakış açılarına belki de engellemelere rağmen bir sivil toplumcunun nasıl olacağını belirten, uygulamacıları ve teorisyenleri biraraya getiren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı. Ayrıca bu kuruluşun, 10 yıl içinde neler yaptığına değindi.

Prof. Dr. SAFRAN: ‘’Değiştirenler’’ , ‘’Değişenler’’ ve ‘’Umutsuzlar’’

TC. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa SAFRAN, Son 20 yılda herkesin arkasına saklanarak yaptığı sihirli bir kavramın yani değişim kavramının var olduğuna değindi. Bu değişim kavramının bütün makalelerin, bütün ilmi yazıların, kitapların başlığı olduğuna ve gerçekten birşeylerin değişmesinin gerekliliğine ve değişime bakıldığı zaman ‘’Değiştirenler’’ , ‘’Değişenler’’ ve ‘’Umutsuzlar’’ olmaküzere üç kavramın ortaya çıktığını vurguladı. Önemli olan bu üç katogoride nerede yer aldığımızın olduğuna ve son 10 yılda biyoteknoloji ve bilişim teknolojisi alanındaki gelişmelerin son derece ilgi görmekte olduğuna dikkat çekti.