Biyografi

2002 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra 2011 yılında İstanbul Üniversitesinde yine Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisansını ve Doktorasını da 2022 yılında “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Bağlamında Uluslararası Öğrencilerin Türkiye ve Türkçe Algısı” konulu bitirme tezi ile tamamladı.

BİL Öğretim Kurumlarında çeşitli kademelerde uzun yıllar Eğitim Yöneticiliği yaptıktan sonra 2009 yılında ABD’ye gitti. University of New Haven’da dil eğitimini tamamlayarak, University of Connecticut’tan (UCONN) MBA derecesini aldı. Dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan Yale Üniversitesinde Yabancılara Türkçe Öğretimi, Modern Türk Dili ve Osmanlıca öğretimi üzerine çalıştı. Southern Connecticut State Universityden Education Leadership (Ed.D) alanında Doktora programına kabul aldı.

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Türkçe Öğretimi, uluslararası eğitim ve öğrenci hareketliliği, eğitim yönetimi ve eğitim teknolojileri konusunda uzman olan Arslanbaş, birçok ülkede uluslararası sempozyum, fuar, kongre, zirveye katılarak bu alanlarda çalışmalarda bulundu. İstanbul Aydın Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü ve Türkçe Öğretim Merkezi Müdürlüğü başta olmak üzere birçok farklı departmanda görev aldı.

2014 yılında TED Konferanslarını düzenleme ve organize etme lisansını alarak, TEDxIstanbulAydınUniversity etkinliğini gerçekleştirdi. Avrasya Üniversiteler Birliği çatısı altında Avrasya Yükseköğrenim Zirvesi (EURIE) düzenleyen ekipte yer aldı.

YÖK’ün Yükseköğretimde Uluslararasılaşma misyonu çerçevesinde Study in Turkey markasının oluşturulmasında danışmanlık yaptı. DEİK, TİM, Kalkınma Bankası gibi kurum ve kuruluşlarda Eğitim Hizmet İhracatı alanında katkı sağladı.

2021 Mayıs ayında Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanlığına seçildi. Kendisi halen Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığını görevini de yürütmektedir.

 

After graduating from the Department of Turkish Language and Literature in 2002, he completed his master's degree in Turkish Language and Literature at Istanbul University in 2011 and Ph.D. in 2022 with his graduation thesis on "International Students' Perception of Turkey and Turkish Language in the Context of Internationalization in Higher Education".

 

After working as an Education Manager at various levels in BİL Educational Institutions for many years, he went to the USA in 2009. He completed his language studies at the University of New Haven and earned his MBA from the University of Connecticut (UCONN). He worked on Teaching Turkish to Foreigners, about Modern Turkish Language and Ottoman Turkish at Yale University, one of the world's leading universities. He was accepted to the Ph.D. program in Education Leadership (Ed.D) at Southern Connecticut State University.

 

Arslanbaş is an expert in Internationalization in Higher Education, Turkish Language Teaching, International Education, Student mobility and Educational management, and educational technologies. He participated in international symposiums, fairs, congresses, and summits in many countries and worked in these areas. He worked in many different departments at Istanbul Aydın University, especially the International Relations Directorate and the Turkish Language Teaching Center Directorate.

 

In 2014, he got the license to arrange and organize TED Conferences and held the TEDxIstanbulAydınUniversity event. He took part in the team that organized the Eurasian Higher Education Summit (EURIE) under the name of the Eurasian Universities Association.

He acted as a consultant in creating the “Study in Turkey” brand within the framework of YÖK's mission of Internationalization in Higher Education. He contributed to Education Service Export in institutions and organizations such as DEİK, TİM, and Kalkınma Bank.

 

In May 2021, he was elected the President of the Cyprus Universities Association and is still performing as the Chairman of the Board of Trustees of Cyprus Science University.